STORES

KHAR

Khar Flagship Store
Shop 3, Crystal Blue, Chitrakar Dhurandhar Rd,
near Camy Wafers, Khar, Khar West,
Mumbai, Maharashtra 400052

Mobile : +91 7977083387

Monday to Saturday
11:00am to 08:00pm

HUGHES ROAD

502, Sukhsagar Building,
Hughes Road,
N. S. Patkar Marg,
Mumbai 400 007

Telephone No : +91 22 23685013
Mobile : +91 9920153088

Monday to Saturday
10:30am to 07:30pm